Udgangspunktet for etRUM er at støtte virksomheden, der ønsker at gennemføre en bygge-/ombygningsopgave.

Det anbefales altid indledningsvist, at gennemgå og klarlægge organisationens behov, så forventningerne til projektet er defineret i projektets startfase. Kun når forventningerne er afstemt, er der mulighed for at få succes i projektet – og det både iht. løsningen, men også ind i jeres egen organisation i forhold til de fremtidige brugere.

I nogle projekter kan det være relevant at analysere organisationens virkemåde – måske har I brug for nye funktioner i jeres arbejdsmiljø, så virksomhedens strategi for udvikling af arbejdsmetoder understøttes. Det kan være funktioner medarbejderne allerede efterspørger, men det kan også være ønsker til nye og mere inspirerende omgivelser.

proces