Jeg indgår typisk i et direkte samarbejde med en primær kontaktperson i virksomheden. Præcis, hvordan min rolle er, definerer vi i fællesskab. I nogle virksomheder vil man gerne håndtere det meste selv og har behov for sporadisk sparring, præcis når der er brug for det. I andre virksomheder er der behov for direkte projektledelse og en større synlighed i organisationen.

Dokumentation er en vigtig del i min verden – og det er i alle led. Der er ofte mange beslutninger og møder i en byggeproces, og det er vigtigt, at aftaler, forventninger og krav afstemmes og fastholdes via dokumentation.

Opgaverne løses oftest i samarbejde med andre rådgivere, som I har valgt til jeres projekt, eller som vi finder frem til i fællesskab. Fokus er at bruge de rådgivere, der kan levere den rette ydelse til projektet. Jeg deltager gerne i beskrivelse af opgaven og følger ligeledes gerne op på leverancerne hele processen igennem, så resultatet bliver som ønsket.

virkemaade