background

Bygherre- og
lejerrådgivning

etRUM supporterer virksomheder, der planlægger at bygge/leje nye kontorfaciliteter eller omstrukturere eksisterende.

Via sparring, overblik og styring støttes virksomheden i sin rolle som bygherre eller lejer i en proces, der ofte er lang og tidskrævende, og hvor der skal tages mange beslutninger, før målet er nået.

I samarbejdet fastholdes fokus på målsætningerne, så kompromittering af ønsker og behov, som følge af, at emner ikke er rejst på rette tidspunkt i processen, undgås.

- Kontakt mig gerne for en uforpligtende dialog om, hvordan jeg kan støtte i netop jeres proces.